Elke dag geopend van 9:00 tot 21:00 op afspraak! ● Snel en veilig betalen met iDeal ● Gratis verzending vanaf €200
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen gedaan op de webshop van Ruitercap, gevestigd te Drachtstercompagnie. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Ruitercap.

Bijzonderheden van de voorwaarden van Ruitercap  zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Prijzen Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief 21% BTW. Type- en invoerfouten voorbehouden. Wij zullen echter zonder overleg met u geen ander bedrag factureren dan op uw email-bevestiging vermeld staat. Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u geen rechten ontlenen. De verzendkosten bedragen € 5,00 per bestelling tot een bedrag van €150,- daarboven wordt het gratis verzonden. Voor verzendingen buiten Nederland maar binnen de EU rekening wij een toeslag van 20 euro.

Tot standkoming van de overeenkomst Zodra u uw bestelling heeft gedaan wordt deze door ons in dank aanvaard en verwerkt. Bestellingen die op werkdagen voor 15.00 uur bij ons binnen zijn en betaald zijn, worden de volgende dag verzonden. Mits de bestelde artikelen op voorraad zijn.

Levering Alle producten uit deze catalogus hebben wij normaal gesproken op voorraad; als dat niet zo is geven wij bij het artikel een indicatie van de levertijd aan. Aan de op deze website vermelde levertijd kunnen geen rechten worden ontleend. Mochten wij door omstandigheden een product niet direct kunnen leveren, dan leveren wij in principe de rest van uw bestelling uit en sturen het ontbrekende artikel zo spoedig mogelijk na. Heeft u haast met uw bestelling en wilt u weten of wij het pakket dezelfde dag kunnen versturen? Bel ons dan even, dan weet u precies waar u aan toe bent!

Nalevering Indien wij een product dat op deze website staat na moeten leveren, berekenen wij uiteraard geen extra verzendkosten. Voor nalevering van producten die wij op uw verzoek bij één van onze leveranciers bestellen, berekenen wij de kosten voor standaardverzending. Aan toezeggingen met betrekking tot de termijn waarop wij een product denken te kunnen leveren, kunnen geen rechten worden ontleend.

Retourneren Wilt u één of meer van de door u bestelde producten terugsturen, dan kan dat natuurlijk mits het geen speciale bestelling is. U heeft alle producten 7 dagen lang vrijblijvend op zicht, gerekend vanaf de dag van bezorging. Mocht u een artikel terug willen sturen of willen ruilen, belt u dan even met 06-30047315. U kunt ook via [email protected] contact met ons opnemen. Het kan ook zijn dat u na afloop van de zichttermijn een artikel terug wilt sturen. Wij nemen alleen ongebruikte producten, in de originele verpakking, terug.

Afgeprijsde artikelen kunnen niet geruild of retour gezonden worden.

Zodra wij het artikel retour hebben ontvangen, sturen wij u hiervan een bevestiging middels een creditnota. Wij storten het bedrag binnen 10 werkdagen na de datum van de creditnota op uw rekening. Verzendkosten worden niet vergoed.

Ruilen Als u een artikel wilt ruilen voor een ander artikel, moet dat binnen 7 dagen na aankoop, gerekend vanaf de dag van bezorging. In dat geval zullen wij u het nieuwe artikel, indien voorradig, zo spoedig mogelijk toesturen. Er komen dan in een aantal gevallen wel weer nieuwe verzendkosten voor u bij. Dit zullen wij in overleg met u bespreken.

Zodra wij het om te ruilen artikel retour hebben ontvangen, sturen wij het nieuw bestelde artikel direct naar u op. Mits dit op voorraad is natuurlijk. Als het nieuwe artikel goedkoper is zullen wij binnen enkele dagen het verschil terugstorten op uw rekening.

Inpakfouten Ondanks onze zeer zorgvuldige werkwijze, zijn inpakfouten onvermijdelijk. Wij verzoeken u om deze binnen 4 dagen na bezorging telefonisch of per email aan ons te melden. Wij behouden ons het recht voor om uw melding aan de hand van het gewicht van het pakket en de interne controleformulieren te verifiëren. Wij zorgen er voor dat u het ontbrekende product binnen 24 tot 48 uur toegestuurd krijgt. Indien van toepassing, maken wij met u tevens een afspraak over het afhalen van het foutief toegestuurde product.

Garantie Op alle caps levert Kep Italia 2 jaar fabrieksgarantie. De garantie betreft fabriek- en/of materiaalfouten en vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, de gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, het artikel slecht is onderhouden of als er sprake is van nalatigheid. Als bij normaal gebruik, volgens de bestemming van het betreffende product, gebreken optreden, worden deze door Kep Italia kosteloos hersteld. 

Betaling Op rekening U kunt de geplaatste bestelling overmaken op onze rekening.

Online betalen U kunt op onze site online betalen met Ideal; u rekent hiermee af in uw eigen vertrouwde bankomgeving met de eigen specifieke beveiliging van uw bank. Als u al internetbankiert kunt u eenvoudig uw bestelling online afrekenen bij uw eigen bank (Rabobank, ABN AMRO, SNS of ING ). Wij zullen uw bestelling altijd aanvaarden en uitvoeren. Indien de levertijd onverhoopt langer is dan toegezegd zullen wij contact met u opnemen over eventuele terugstorting van het bedrag op uw rekening. Uiteraard kunt u bij het uitblijven van een levering altijd contact met ons opnemen en verzoeken om het bedrag terug te storten; wij zullen binnen 2 werkdagen gehoor geven aan dit verzoek.

Productinformatie In deze online shop zullen wij altijd de laatst beschikbare informatie over een product vermelden. Op grond van nieuwe inzichten, de beschikbaarheid van grondstoffen of aanpassingen in de wetgeving blijven fabrikanten producten verbeteren en aanpassen. Niet altijd worden wij daar direct van op de hoogte gesteld waardoor het voor kan komen dat de informatie op de website af kan wijken van de informatie die u bij of op het product aantreft.

Bezorgen buiten Nederland Wij sturen uw bestelling graag naar u toe. Wij berekenen u hiervoor wel extra bezorgkosten. Neem contact op met ons voor de kosten hiervan.

Aansprakelijkheid Ruitercap aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door u geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt. Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van hetgeen door ons had moeten worden geleverd, dan wel tot het bedrag dat wij terzake daadwerkelijk op derden verhalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade). Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de bij ons aangeschafte producten.

Klachten, geschillen en toepasselijk recht Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten, of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u deze klachten schriftelijk of per email ([email protected]) aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen. Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de consumentenbond. Eventuele geschillen in Nederland dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Overmacht Ruitercap heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Ruitercap gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ruitercap kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »